Jak pozyskujemy nasze oferty?

Celem podniesienia poziomu naszych usług oraz jakości przygotowywanych ofert, każda przygotowywana przez nas oferta przed rozpoczęciem procesu oferowania na rynku przechodzi poniższe etapy:

 1. pozyskanie informacji o dostępnej na rynku nieruchomości
 2. ustalenie z właścicielem nieruchomości warunków współpracy oraz zawarcie umowy o pośrednictwo
 3. przygotowanie opisu nieruchomości oraz dokumentacji fotograficznej
 4. udostępnienie opisu oferty właścicielowi nieruchomości do jej weryfikacji:
 5. weryfikacja dokumentów opisujących stan prawny i techniczny nieruchomości w tym:
  • stanu prawnego opisanego w księdze wieczystej w tym określenie obciążeń opisanych w dziale III i IV księgi wieczystej
  • informacji uzyskanych z wypisu z rejestru gruntów oraz kartoteki budynków
  • statusu prawnego właściciela nieruchomości,
  • weryfikacja formalnego zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej
  • weryfikacja dokumentów określających formalnie dopuszczony sposób użytkowania nieruchomości
  • weryfikacja dokumentów określających możliwość zabudowy nieruchomości
 6. ustalenie czy stan prawny pozwala na obrót nieruchomością w zakresie danej oferty
 7. rozpoczęcie procesu oferowania nieruchomości
 8. przeprowadzanie regularnych aktualizacji oferty, nie rzadziej niż raz w miesiącu